Úvod

Nabízíme veškeré zemní a výkopové práce. Kontejnerová doprava o objemech 6 a 15 m3 (štěrk, písek, kámen, zemina, recyklát, stavební odpady)

  • hloubení základových pasů pro rodinné domy (základová deska)
  • příprava povrchů pro zpevněné plochy (cesty, chodníky)
  • rýhy pro inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrické a plynovodní přípojky)
  • usazení do terénu - bazény, septiky, zemní filtry včetně kompletní montáže
  • terénní a zahradnické úpravy pozemků pro finální podobu dle požadavků zákazníka včetně založení travní plochy a výsadby okrasných dřevin (možnost konzultace se smluvním partnerem)
  • demolice a bourací práce
  • zimní údržba